תנאי שימוש לאתרhttps://booktrade.co.il/

אתר https://booktrade.co.il/ ("האתר") מופעל על ידי ריגו מרקטינג בע"מ, מכתובת הדקל 6 באר שבע

השימוש באתר נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להסתמך עליו בתור ייעוץ מקצועי. על ידי שימוש באתר אתם מקבלים את תנאי שימוש אלו, ומסכימים כי אנחנו, מפעילי האתר, לא נהיה אחראים כלפיכם כתוצאה מהשימוש שלכם באתר, העדר היכולת להשתמש בו או מכל מטרה אחרת.

אתם מבינים כי תכנים המופיעים באתר אינם מיועדים להחליף ייעוץ מקצועי, ומטרתם היא להדגמה בלבד. בכל מקרה בו המילים "מומלץ", “יעיל", “עוזר", “מסייע", “מטפל" או מילים דומות מופיעות באתר, אין המטרה היא להגדיר כי העניין נבדק מדעית ומחקרית, ואין בעניין זה כדי להבטיח. התוצאות שאתם עשויים להשיג מהסתמכות על המידע המופיע באתר עשויות להיות שונות, ועל כן אתם נדרשים להתייעץ עם מומחה.

חלק מהשירות עשוי להכיל פרסומות צד שלישי או תכנים שיווקיים. כל פרסומת או תוכן שיווקי אינה מלווה באחריות לטיבה או לנכונותה, והאחריות בה היא על המפרסם בלבד.

אנחנו לא ערבים לטיב השירותים. השירותים שלנו ניתנים על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירותים יעשה על אחריותך בלבד, ואנחנו לא ערבים כי (1) השירותים יעמדו בדרישותייך; (2) השירותים יהיו לא מופרעים, רציפים, מאובטחים או נקיים משגיאות; (3) התוצאות שיושגו מהשירותים תהינה מדויקות או אמינות; (4) איכות השירותים, המוצרים, המידע או כל חומר אחר אשר יירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישותייך; או (5) כל תקלות בשירותים יתוקנו.
חבות: בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לא נהיה אחראים או חבים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לרבות נזקים לדוגמה, נזקי גוף או נזקים מיוחדים שיגרמו לך או לכל משתמש אחר או לכל צד ג' כתוצאה ממתן השירותים או אי מתן השירותים על פי תנאי שימוש אלה. אנחנו מספקים את השירותים על בסיס כמות-שהוא ולא נהיה אחראים, עד לגבול המותר על פי חוק, בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע מהשימוש או מהעדר השימוש בשירותים על ידך.

בעת השימוש באתר עשוי להיאסף על אודותיך מידע אישי, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

תנאי שימוש לאתרים שבהם יש תוכן גולשים

על ידי פרסום של תוכן טקסטואלי או חזותי באמצעות השירותים, או יצירת תוכן אחר, אתה מקבל את מדיניות התגובות שלנו. אתה מכיר בכך שכל הפרה של מדיניות התגובות עשויה לסיים את השירותים עבורך, הסרה של התכנים שנוצרו על ידך וכן פתיחה בהליכים משפטיים הן על ידינו והן על ידי האדם שזכויותיו נפגעו. למטרת מדיניות זו, המונח "תוכן גולשים" יכלול: (1) תמונות וטקסט אשר נעשה בהם שימוש למטרות של פרסום תגובות או שליחת כתבות באתר; (2) תמונות או סרטונים אשר נמשכו משרתי צד ג' בתגובות או בכל תרומה אחרת; (3) תיאורים, טקסט ומידע אשר עובד דרך השירותים ו(4) כל תרומה אחרת שנוצרה באמצעות השירותים.

רישיון בזכויות יוצרים: אתה הבעלים היחיד של זכויות היוצרים בכל התכנים שתפרסם. אולם, לצורך מתן השירות, אתה מקנה לנו רישיון בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, לא-ייחודי, לעשות שימוש בתוכן ולאפשר למשתמשים שלנו לעשות שימוש בתוכן הגולשים באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, שינוי התוכן, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-ממדיות וכל פעולה אחרת.

שימוש בדמותך: אתה מקנה לנו את הרשות לעשות שימוש בשמך, תמונתך, פרטייך ודמותך בכל הנוגע לתוכן הגולשים שפרסמת. זה אומר שאנחנו רשאים לקחת את התגובה שפרסמת באתר ולהציג אותה במקומות חיצוניים לאתר בצירוף שמך.

תוכן פוגעני: אתה מצהיר כי תוכן הגולשים אינו פוגעני וכי אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות:
קניין רוחני: תוכן הגולשים אינו מפר את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהוא, לרבות זכויות יוצרים, מדגם, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני אחרת.
פורנוגרפיה: תוכן הגולשים אינו מכיל טקסט, תמונה או דימוי פורנוגרפי, לרבות גסויות, פעילות מינית, רמיזות מיניות, תכנים פוגעניים מינית או תועבה.
דיבה: תוכן הגולשים אינו דיבתי ואינו פוגע בשמם הטוב של אחרים.
ביטויים גזעניים: תוכן הגולשים אינו מכיל ביטויים גזעניים, וכן אינו מכיל כל ביטוי אשר מעודד שנאה.
מזימות: תוכן הגולשים לא נועד להרצת מניות, מזימות, עיוות של שווקי הון, מזימת פירמידה, שיווק רב שכבתי, דיוג או כל פעילות אחרת שנועדה להוצאת כספים מצד ג' כלשהוא.
תגובות ממומנות: נאסר עלייך לכתוב תוכן גולשים אשר קיבלת תשלום עבור כתיבתו או אשר מיועד לקדם אינטרס עסקי ספציפי.
תוכן סתמי: המדיניות שלנו היא לא לאשר תוכן סתמי שאין בו תרומה מהותית.

אחריות לתוכן: אתה מצהיר כי אתה הבעלים היחיד או המורשה הבלעדי של כל תוכן גולשים שאתה תפרסם באמצעות השירות וכי אף זכויות של צד שלישי לא הופרו במהלך ביצוע פעילותך. מעבר לכך, אתה מצהיר כי לא הוגשה כל תביעה, דרישה או טענה כנגדך, או אוימה בכזו, בגין תוכן הגולשים.
הסרת תכנים: אנחנו לא נהיה חייבים לסנן את התכנים או לנטר אותם, אולם תהיה לנו הזכות לעשות כן ולהסיר תכנים שלא נראים לנו כעומדים במדיניות התוכן הזו. במקרים חריגים, אנו נבקש מכם את רשותכם לשנות את התכנים במקום להסיר אותם.

גילוי מידע: אנחנו עשויים לשמר את תוכן הגולשים ואף עשויים לגלותו אם נדרש לעשות כן על פי חוק או אם על פי שיקול דעתנו בתום לב נאמין כי שימור כזה או גילוי המידע נחוץ בצורה סבירה לצורך: (1) הענות להליך משפטי; (2) אכיפת תנאים אלה; (3) תשובה לטענות של צדדים שלישיים בנוגע להפרת זכויותיהם; (4) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטחון שלנו, משתמשינו והציבור. מובהר כי עיבוד מידע אלקטרוני אף עשוי להביא לכך שהמידע יועבר על רשתות שונות, ויועבר שינויים אשר עשויים לעוותו.

הסרת תכני גולשים

אנחנו מעריכים את זכויותייך ואת זכויותיהם של צדדים שלישיים, ולכן נציית לכל הוראה חוקית הנוגעת לזכויותיהם של צדדים שלישיים. ככל שתגלה כי תוכן גולשים כלשהו, למיטב ידיעתך, מפר את זכויותייך, שמך הטוב או קניינך הרוחני, אנא הגש לנו תלונה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected].

אנחנו נבחן את תלונתך ונעביר אותה (אם ניתן) למשתמש שפרסם את תוכן הגולשים לצורך תשובתו. אם תלונתך תתברר כשקרית, טורדנית או שנועדה למנוע שימוש חוקי במידע, תשא בכל האחריות לפצות את המשתמש אשר נפגע כתוצאה משימושך המפר וכן אותנו. בתלונתך עלייך לצרף: (1) הצהרה בכתב לגבי מהו תוכן הגולשים אשר לדעת מפר את זכויותייך והוכחה כי אתה מחזיק בזכויות אלה; (2) את כתובת האינטרנט (URL) המדויקת של תוכן הגולשים; (3) הצהרה כי אתה מאמין שהשימוש בתוכן הגולשים אינו שימוש הוגן, ביקורת, מחאה צרכנית או כל ביטוי מוגן אחר.

שיפוי: אתה מתחייב לשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שייווצרו כתוצאה מ(1) פרסום שלך אשר מפר את מדיניות תוכן הגולשים, לרבות הצהרה כוזבת; או (2) כל תלונה, טענה או הודעה שהועברה בצורה זדונית או רשלנית כנגד כל משתמש במקום בו לא הייתה לך זכות להגיש כזו.