הוספת תמונה למודעה

בכדי להוסיף תמונה למודעה יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. מצא את התמונה של הספר באינטרנט (תמונות בעלי סיומת jpg, jpeg, gif, bmp, png בלבד)
  2. הקלק קליק ימני על התמונה
  3. מתוך התפריט שנפתח בחר "מאפיינים" או "Properties"


  4. בחלון שנפתח יש לסמן בעזרת העכבר את כתובת התמונה
  5. הקלק קליק ימני על הכתובת
  6. מתוך התפריט שנפתח בחר "העתק" או "Copy"


  7. בשדה התמונה שבטופס פרסום המודעה יש להדביק את כתובת התמונה (קליק ימני ובחירה ב"הדבק" או "Paste")


חזרה למעלה